Få et trygt sikringsskap!

Et oppgradert sikringsskap gir deg økt trygghet ved betjening av sikringer. Samtidig minker det faren for overbelastning og brannfare.

Akkurat nå har vi kampanje på montering og utskiftning av gamle sikringer.

Bestill i dag og få et sikringsskap som møter dagens standard til kun 7.990,- ord. Pris 9.990,-

Ved skifte av flere enn 8 kurssikringer er prisen per sikring 850,-

Prisen inkluderer også overbelastningsvern, overspenningsvern og rehabiliteringsramme.

Før

Etter